Sign up for a free evaluation account
Text Download ➞
Title Subtitle Download ➞

Giải pháp bảng thông tin số  dùng sản phẩm Google.

NoviSign cung cấp giải pháp bảng thôn tin số hiển thị trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành của Google bao gồm các thiết bị sử dụng Android và Chrome. Bạn tự thiết kế các trang hiển thị, tạo danh sách phát các nội dung theo thứ tự mong muốn từ trang thiết kế online của NoviSign và trình chiếu trên các nền tảng hệ điều hành Android và Chrome (Chromebit, Chromebox, v.v.). Novisign khuyến nghị sử dụng trình duyệt Chrome để thiết kế nội dung vì sẽ sử dụng được tối ưu các chức năng của Novisign.

Android

Kết nối TV đến Android box và phát sóng.

Chrome

Tạo bảng thông tin số ấn tượng dùng dùng Tablet.

✉ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@novisign.com

Đăng ký và trải nghiệm miễn phí

NoviSign hỗ trợ đa nền tảng: Windows, Android và Chrome OS.